VISI

Menjadi Peneraju Institusi TVET yang unggul.

 

 MISI

Menyedia akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf.

 

Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat.

 

Membangunkan graduan holistic, berciri keusahawanan dan seimbang.

 

Memanfaat sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan.