KOLEJ KOMUNITI bandar darulaman

kURSUS sEPENUH mASA

Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian
Sijil Teknologi Elektrik
Sijil Servis Kenderaan Ringan
Sijil Teknologi Senibina (Kolej Komuniti Cawangan Jerlun)
Diploma Teknologi Kenderaan Perdagangan
Parent Category: ROOT
Hits: 1629

 

TVET THINK BIG V7 (2023)

 

 eDIGEST TVET Think Big V7: TVET Menuju Generasi Madani

edigest  Tvet Think Big   ini merupakan edigest yang ke-2 yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersialan (RInP), Kolej Komuniti Bandar Darulaman bagi tahun 2023. Penerbitan kali ini merangkumi  37 artikel yang dihasilkan oleh penulis- penulis dari seluruh politeknik dan kolej komuniti di Malaysia.

Tahniah dan Syabas!! kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam pembikinan penerbitan eDigest TVET Think Big V7 2023. Diharapkan penerbitan eDigest ini dapat memberi impak yang positif serta menggalakkan penulis- penulis untuk berkarya bagi membantu memantapkan Hala Tuju TVET di masa kan datang.

 

Sila klik pada pautan ini untuk membaca artikel -  artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 

 


  

TVET THINK BIG V6 (2022)

  eDigest TVET Think Big v6: TVET Era Endemik

Merupakan satu penerbitan yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersialan (RInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk tahun 2022. Penerbitan kali ini amat bertuah kerana telah dijenamakan semula daripada e-book menjadi eDigest bagi mengiktiraf penulisan kertas penyelidikan konsep para penulis. Untuk itu beberapa penambahbaikan telah dibuat untuk penulisan kali ini.

Pada tahun ini, penyertaan penulisan ilmiah diterima daripada penulis di kalangan warga Politeknik, Kolej Komuniti , Institut Latihan Kemahiran Mara (ILKM) dan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di  seluruh Malaysia dan melalui semakan daripada panel penyemak  daripada Politeknik dan Universiti Awam Malaysia yang telah dilantik berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.

Tahniah dan Syabas !! kepada semua yang telah menyumbangkan artikel penulisan kertas konsep sehinga terbitnya eDigest TVET Think Big V6 ini. Semoga penerbitan eDigest ini menjadi salah satu pemangkin kepada penulis serta hasil karya ini dapat membantu memantapkan hala tuju sistem Pendidikan TVET pada masa akan datang.

Terima kasih kepada semua panel penyemak yang telah membantu dalam semakan format dan juga kandungan penulisan kertas kajian ini. Terima kasih juga kepada semua jawatankuasa sidang redaksi yang turut membantu dalam merealisasikan penerbitan eDigest pada tahun ini. Kerjasama, kesungguhan dan komitmen daripada semua amatlah dihargai.

Sila klik pada pautan ini untuk membaca artikel – artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 


TVET THINK BIG V5 (2021)

 e-Book TVET Think Big V5: Cabaran TVET Pasca Covid 19

Merupakan satu penerbitan e-book yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan (URInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk Tahun 2021. Penerbitan e-book ini adalah penerbitan tahun yang kelima.

Setiap penyertaan penulisan ilmiah diterima daripada penulis dikalangan warga Politeknik dan Kolej Komuniti dan melalui semakan daripada panel penyemak (panel reviewer) yang telah dilantik berdasarkan kategori penerbitan.

TAHNIAH dan SYABAS!! kepada semua yang telah menyumbangkan artikel penulisan ilmiah sehingga terbitnya e-book TVET Think Big ini. Semoga dengan penerbitan e-book ini menjadi pemangkin kepada penulis untuk menyumbang penulisan pada masa akan datang.

Terima kasih juga kepada para panel penyemak yang telah membantu dalam semakan format dan juga kandungan sesuatu artikel penulisan itu. Dan terima kasih juga kepada Sidang Redaksi yang telah membantu dalam merealisasikan penerbitan e-book pada tahun ini. Kerjasama semua amatlah dihargai.

Sila KLIK pada pautan ini untuk membaca artikel-artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 


TVET THINK BIG V4 (2020)

e-Book TVET Think Big V4: Norma Baharu Gaya TVET

Merupakan satu penerbitan e-book yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Penerbitan (URInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk Tahun 2020.

Sebanyak 36 penyertaan penulisan ilmiah diterima melalui Politeknik dan Kolej Komuniti dan setelah melalui semakan daripada panel penyemak (panel reviewer) sebanyak 28 artikel penulisan ilmiah diterima untuk diterbitkan.

TAHNIAH dan SYABAS!! kepada semua yang telah menyumbangkan artikel penulisan ilmiah sehingga terbitnya e-book TVET Think Big ini. Semoga dengan penerbitan e-book ini menjadi pemangkin kepada penulis untuk menyumbang penulisan pada masa akan datang.

Terima kasih juga kepada para panel penyemak yang telah membantu dalam semakan format dan juga kandungan sesuatu artikel penulisan itu. Dan terima kasih juga kepada Sidang Redaksi yang telah membantu dalam merealisasikan penerbitan e-book pada tahun ini. Kerjasama semua amatlah dihargai.

Sila KLIK pada pautan ini untuk membaca artikel-artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 


TVET THINK BIG V3 (2019)

 e-Book TVET Think Big : Pembudayaan dan Pengantarabangsaan TVET

Merupakan satu penerbitan e-book yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Penerbitan (URInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk Tahun 2019.

Sebanyak 65 penyertaan penulisan ilmiah diterima namun setelah tapisan dan semakan daripada panel penyemak (panel reviewer) hanya sebanyak 39 penulisan ilmiah lulus untuk diterbitkan.

TAHNIAH dan SYABAS!! kepada semua yang telah menyumbangkan artikel penulisan ilmiah sehingga terbitnya e-book TVET Think Big ini. Semoga dengan penerbitan e-book ini menjadi pemangkin kepada penulis untuk menyumbang penulisan pada masa akan datang.

Sila KLIK pada pautan ini untuk mendapatkan e-book TVET Think Big : Pembudayaan dan Pengantarabangsaan TVET.

 


TVET THINK BIG V2 (2018)

 e-Book TVET Think Big : Pencetus Keunggulan TVET

eBook KKBD Think Big V2 2018 Terbitan URInP KKBDA merupakan satu penerbitan e-book yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Penerbitan (URInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk Tahun 2018.

Lebih daripada 65 penyertaan penulisan ilmiah diterima namun setelah tapisan dan semakan daripada panel penilai (panel reviewer) hanya sebanyak 42 penulisan ilmiah lulus untuk diterbitkan.

TAHNIAH dan SYABAS!! kepada semua yang telah menyumbangkan penulisan ilmiah sehingga terbitnya e-book KKBD Think Big V2 ini.

Sila KLIK pada pautan ini untuk mendapatkan e-book KKBD Think Big V2

 


TVET THINK BIG V1 (2017)

 e-Book TVET Think Big : Ekspresi Minda Warga TVET

eBook KKBD Think Big V1 2017 Terbitan URInP KKBDA merupakan satu penerbitan e-book yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Penerbitan (URInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk Tahun 2017.

TAHNIAH dan SYABAS!! kepada semua yang telah menyumbangkan penulisan ilmiah sehingga terbitnya e-book KKBD Think Big V1 ini.

Article Index

 

TVET THINK BIG V7 (2023)

 

 eDIGEST TVET Think Big V7: TVET Menuju Generasi Madani

edigest  Tvet Think Big   ini merupakan edigest yang ke-2 yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersialan (RInP), Kolej Komuniti Bandar Darulaman bagi tahun 2023. Penerbitan kali ini merangkumi  37 artikel yang dihasilkan oleh penulis- penulis dari seluruh politeknik dan kolej komuniti di Malaysia.

Tahniah dan Syabas!! kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam pembikinan penerbitan eDigest TVET Think Big V7 2023. Diharapkan penerbitan eDigest ini dapat memberi impak yang positif serta menggalakkan penulis- penulis untuk berkarya bagi membantu memantapkan Hala Tuju TVET di masa kan datang.

 

Sila klik pada pautan ini untuk membaca artikel -  artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 

 


  

TVET THINK BIG V6 (2022)

  eDigest TVET Think Big v6: TVET Era Endemik

Merupakan satu penerbitan yang diterbitkan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersialan (RInP) Kolej Komuniti Bandar Darulaman untuk tahun 2022. Penerbitan kali ini amat bertuah kerana telah dijenamakan semula daripada e-book menjadi eDigest bagi mengiktiraf penulisan kertas penyelidikan konsep para penulis. Untuk itu beberapa penambahbaikan telah dibuat untuk penulisan kali ini.

Pada tahun ini, penyertaan penulisan ilmiah diterima daripada penulis di kalangan warga Politeknik, Kolej Komuniti , Institut Latihan Kemahiran Mara (ILKM) dan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) di  seluruh Malaysia dan melalui semakan daripada panel penyemak  daripada Politeknik dan Universiti Awam Malaysia yang telah dilantik berdasarkan bidang kepakaran masing-masing.

Tahniah dan Syabas !! kepada semua yang telah menyumbangkan artikel penulisan kertas konsep sehinga terbitnya eDigest TVET Think Big V6 ini. Semoga penerbitan eDigest ini menjadi salah satu pemangkin kepada penulis serta hasil karya ini dapat membantu memantapkan hala tuju sistem Pendidikan TVET pada masa akan datang.

Terima kasih kepada semua panel penyemak yang telah membantu dalam semakan format dan juga kandungan penulisan kertas kajian ini. Terima kasih juga kepada semua jawatankuasa sidang redaksi yang turut membantu dalam merealisasikan penerbitan eDigest pada tahun ini. Kerjasama, kesungguhan dan komitmen daripada semua amatlah dihargai.

Sila klik pada pautan ini untuk membaca artikel – artikel penulisan yang telah disumbangkan oleh semua penulis.

 

Ke Atas